”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Tarieven

ACE De Vallei werkt op basis van vaste afspraken per deelnemer. Het blijkt in de praktijk dat ieder een andere benadering wil en ook dat we er gezamenlijk uitkomen.
Maak vrijblijvend een afspraak met de consulenten, stel uw vraag en vervolgens kunnen we samen bepalen wat de eventuele kosten zijn en gaan werken aan de oplossing
Wel is er eenduidigheid over de inhoud die u krijgt bij deelname aan het centrum .

Elk deelnemend bedrijf bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten c.q. dienstverlening van het Arbeidsmobiliteitcentrum de Vallei.

We organiseren 6 tot 8 bijeenkomsten per jaar. Daarin geven wij kennis door over allerlei zaken van belang voor uw organsiatie. Verteld het UWV de laatste ontwikkelingen, organiseren we matchpoint live en sluiten af met de netwerkborrel.

Kortingsregeling
U krijgt toegang tot Matchpoint, de poule van vraag en aanbod. Voor een geslaagde match worden geen kosten in rekening gebracht als de consulent actief wordt betrokken, bij niet-deelnemers is dit 1.500 euro. Geen verrekening als u het zelf onderling regelt.

U kunt u vragen via dit systeem stellen in een forum, een column schrijven of direct met een andere deelnemer mailen.

Vanaf 1 augustus 2010 wordt een bescheiden jaarlijkse deelnamefee gevraagd.

Bedrijfsgrootte
1 – 5 medewerk(st)ers; Bijdrage € 50,- p/j.
6 – 50 medewerk(st)ers; Bijdrage € 150,- p/j.
51 – 100 medewerk(st)ers; Bijdrage € 350,- p/j.
101 – 250 medewerk(st)ers; Bijdrage € 500,- p/j.
251 – 500 medewerk(st)ers; Bijdrage € 650,- p/j.
> 501 medewerk(st)ers; Bijdrage € 875,- p/j.

Uw voordelen op een rij:
- ACE De Vallei helpt u om snel een nieuwe passende functie te vinden voor uw werknemer.

- Forse kostenbesparing door gebruik te maken van een traject bij ACE De Vallei. Denk hierbij aan re-integratie, reorganisatie, outplacement enzovoorts.

- In het kader van goed werkgeverschap, wilt u de ontwikkeling van uw medewerker stimuleren. Door tussenkomst van ACE De Vallei wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de medewerker binnen de regio een nieuwe passende functie te bieden bij een andere werkgever.

- Met ACE De Vallei kunt u besparen op de hoge kosten van personeelsadvertenties.

- Door overplaatsing binnen dezelfde sector blijft kennis en ervaring behouden.

This is for the shadow on the content.