”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Bijeenkomst ACE De Vallei op 23 april 2014

Beste leden, aspirant leden en belangstellenden,

We nodigen u en uw introducé ook nu weer van harte uit voor onze bijeenkomst op woensdagmiddag 23 april. Deze keer zijn we te gast bij Hotel de Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN EDE (zie www.debosrand.com).

Het hoofdthema voor deze middag is:

Werkgeversbenadering Regio FoodValley
Regio FoodValley is één van de 35 regio’s van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden gaan vormgeven. Aanleiding voor de nieuwe indeling is het Sociaal Akkoord en de Participatiewet, waarin onder meer is vastgelegd:
dat er één aanspreekpunt komt voor werkgevers in een arbeidsmarktregio de opgave om mensen met een arbeidsbeperking toe te leiden naar regulier werk Op 23 april geeft Marinika Knoef, projectleider werkgeversdienstverlening Regio FoodValley, een presentatie over de ontwikkelingen in de regio. Aansluitend zal Dickjan Otto (accountmanager gemeente Ede) aan de hand van een concreet voorbeeld – een hotel – de samenwerking schetsen en de eerste resultaten van de wervings¬activiteiten toelichten. Ook zal Jan van Neerbos (UWV) recente cijfers presenteren met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt presenteren en vertellen over zijn ervaringen met het zogenaamde speed-daten.
De bijeenkomst wordt, zoals gebruikelijk, afgesloten met een netwerkborrel, waar onder het genot van een drankje de onderlinge banden kunnen worden aangehaald of versterkt.

Programma 23 april 2014

15.00 uur Inloop
15.30 uur Opening door bestuur ACE De Vallei
15.35 uur Presentaties:
werkgeversbenadering
regionale werkgeversbenadering in de praktijk: het Q-hotel
cijfers regionale arbeidsmarkt
17.00 uur Netwerken onder het genot van een drankje

Meld u vóór 20 april aan via [email protected]
Noteert u ook vast de overige bijeenkomsten voor 2014: 3 juni, 25 september en 18 november.

This is for the shadow on the content.