”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Vooraankondiging bijeenkomst ACE De Vallei

Aan deelnemers, aspirant deelnemers en belangstellenden,
In de komende weken wordt de volgende bijeenkomst van ACE De Vallei inhoudelijk voorbereid. We zijn dan te gast bij MENZIS te Wageningen.

Die middag staat het thema ‘werkgeversdienstverlening’ centraal. Regio Food Valley is een zelfstandige arbeidsmarktregio. Met de consequenties van nieuwe wetgeving (Participatiewet) en het Sociaal Akkoord ligt er een forse opgave voor de gemeente(s) om in samenwerking met werkgevers tot goede regionale dienstverlening te komen en daarnaast extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren.
Wilt u deze bijeenkomst vast noteren in uw agenda?
Maandag 17 maart: inloop vanaf 15.00 uur, aanvang 15.30 uur.
Volgende week ontvangt u onze uitnodiging met het definitieve programma.
Denkt u vast na over (een) introducé(s) voor 17 maart die u kunt interesseren voor ACE De Vallei?
Noteert u ook vast de overige bijeenkomsten voor 2014: 3 juni, 25 september, 18 november.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur ACE De Vallei,
Gert Versteeg,
voorzitter

This is for the shadow on the content.