”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Uitnodiging bijeenkomst op 15 oktober 2013

Beste leden, aspirant leden en belangstellenden,
We nodigen u ook nu weer van harte uit voor onze bijeenkomst op dinsdagmiddag 15 oktober. Deze keer zijn we te gast bij IW4, Transformatorstraat 1 te Veenendaal.

Het hoofdthema voor deze middag is:

Modernisering Ziektewet
Op verzoek van de leden gaan Henriëtte Sterken en Jan van Neerbos van UWV / UWV Werkbedrijf/ WSP Ede in op een aantal aspecten van de nieuwe wet en de veranderingen waar werkgevers én werknemers mee geconfronteerd worden.
Aansluitend wordt een aantal kandidaten in het kader ‘van werk naar werk’ gepresenteerd.

De bijeenkomst wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een netwerkborrel, waar onder het genot van een drankje de onderlinge banden kunnen worden aangehaald of versterkt.

Plaats: IW4, Transformatorstraat 1 te Veenendaal

Programma 15 oktober 2013

15.00 uur Inloop
15.30 uur Opening door bestuur ACE De Vallei
15.35 uur Presentatie IW4
16.00 uur Presentatie ‘Modernisering Ziektewet’
16.30 uur Presentatie kandidaten ‘van werk naar werk’
17.00 uur Netwerken onder het genot van een drankje

Meld u vóór 11 oktober aan via [email protected]

This is for the shadow on the content.