”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Vooraankondiging bijeenkomst 17 januari 2013

Een grote provinciale bijeenkomst van de Gelderse centra in samenwerking met onze partners

Geachte werkgever,

Hierbij sturen wij u een vooraankondiging voor de werkgeversbijeenkomst Gelderland: “Mobiliteit en ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkt” die plaatsvindt op donderdag 17 januari 2013 in het Provinciehuis te Arnhem. Deze bijeenkomst is een initiatief van het Veluwe Portaal, Stichting Werkend Arnhem Nijmegen (SWAN), AC de Vallei, MKB Midden, VNO/NCW Midden, KvK Gelderland, KvK Oost Nederland, de Provincie Gelderland, Werkend Stedendriehoek en het project duurzame inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bijeenkomst is er één in een reeks van landelijke bijeenkomsten rond het thema duurzame inzetbaarheid.

De bijeenkomst gaat over de Gelderse arbeidsmarkt, met een nadruk op (intersectorale) arbeidsmobiliteit en ontwikkeling. Daarbij staan vragen centraal als: Hoe zorg je ervoor dat je de talenten van werknemers in alle fases van hun loopbaan benut? Hoe kom je in tijden van schaarste aan goede en gekwalificeerde medewerkers? Hoe kun je intersectorale mobiliteit van werknemers regionaal organiseren? Hoe kun je zo investeren in de ontwikkeling van werknemers zodat het wat oplevert?

Er worden goede voorbeelden, tips en ideeën van collega werkgevers en ondernemers uitgewisseld. Er zullen presentaties zijn van o.a. Jaap Jongejan over van werk-naar-werk, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en van werkgevers die reeds voorloper zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ook zijn er verschillende workshops die praktische handvatten bieden en meer inzicht geven in hoe arbeidsmobiliteit gestimuleerd kan worden. U ontvangt het volledige programma van deze bijeenkomst half december. Aanmelden voor deze bijeenkomst is gratis en kan reeds via [email protected]

Wij hopen u te zien op 17 januari 2013!

Vriendelijke groet,

Veluwe Portaal

Stichting Werkend Arnhem Nijmegen

ACE de Vallei

MKB Midden<-> VNO/NCW Midden

KvK Gelderland

KvK Oost Nederland

De Provincie Gelderland

Werkend Stedendriehoek

Project duurzame inzetbaarheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

This is for the shadow on the content.