”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Programma 22 november 2012

De kunst van het werkgeverschap.

Een andere kijk op werkgeverschap;herontdekken van samenwerking

Dit thema wordt ingeleid door Aad van Nes, de arbeidsmarktmeester uit Rotterdam

Beste deelnemers, aspirant deelnemers en belangstellenden,

We nodigen u ook nu weer van harte uit voor onze bijeenkomst op donderdagmiddag 22 november 2012. Deze keer zijn we te gast in de hogeschool van Ede, de CHE

Het hoofdthema wordt ingeleid door Aad van Nes, de arbeidsmarktmeester uit Rotterdam. Zijn missie en visie is niet alleen op de site www.arbeidsmarktmeester.nl zichtbaar, maar ook staat er op deze site een link naar een interessant interview met hem en Fons de Poel in KRO’s Brandpunt. Inmiddels zijn er een aantal doorbraken gerealiseerd en de vraag dringt zich dan ook op: Kunnen we met de (zijn) verworven kennis hiermee in de Valleiregio aan de slag. Laat u zich vooral inspireren!

Tijdens de bijeenkomst wordt een uitgave gepresenteerd waarin de resultaten van het onderzoek door CHE-studenten naar arbeidsmobiliteit in de gemeente Barneveld beschreven staan. De drie organisaties die betrokken zijn geweest bij het onderzoek (ACE de Vallei, CHE en de gemeente Barneveld) blikken terug op het onderzoek en vervolgens wordt het eerste exemplaar uitgereikt. Voor iedere belangstellende is een gratis exemplaar beschikbaar van de resultaten van hun onderzoek. Ook voor ons hebben de studenten een opdracht: Ga met deze verworven inzichten en kennis verder om meer mensen aan het werk te krijgen of te behouden binnen uw organisatie, bedrijf of instelling. Dat willen we graag en met uw hulp de komende periode verder uitwerken.

We kunnen ca. 100 personen ontvangen deze middag en willen u daarom ook vriendelijk verzoeken u snel aan te melden. Op de vooraankondiging via linkedin hebben zich al ca. 25 personen aangemeld. De aanmelding kan via [email protected]

15.00 uur Inloop

15.30 uur Opening door bestuur ACE de Vallei

15.45 uur Arbeidsmarktmeester Aad van Nes, De kunst van het werkgeversschap

16.30 uur Terugblik onderzoek en uitreiking uitgave arbeidsmobiliteit

17.00 uur Netwerken onder het genot van een drankje

Locatie: CHE EDE Oude Kerkweg 100 6717 JS Ede

This is for the shadow on the content.