”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

De 18e Nieuwsflits is uit.

Deze keer helemaal gevuld met een weergave van onze laatste twee bijeenkomsten. Tevens een uitnodiging voor 28 juni. U wordt -na het lezen- vast geinspireerd om te komen. Van harte welkom!

Activiteiten

Onze eerst volgende bijeenkomst is donderdagmiddag 28 juni. We zijn te gast bij De Meerwaarde in Barneveld en starten zoals gebruikelijk om 15.30 uur. Rond 17.00 uur ronden we af. Het programma vindt u onder Nieuws op onze site en natuurlijk in de Linkedingroup van ACE. Deze groep telt inmiddels 80 deelnemers!

Het hoofdthema is: Meer mogelijk(heden) voor uw personeelsvraagstukken en wordt verzorgd door studenten (3e jaars P&O) van de CHE Ede. Zij hebben een programma samengesteld waarin zij kansen en belemmeringen aangeven wanneer u overweegt om een werkzoekende een baan aan te bieden. De gemeente Barneveld en de onderwijspartners willen graag met u optrekken en hun kennis met u delen. Het programma geeft vervolg aan de uitkomsten van 31 mei in ons gezamenlijk streven om de arbeidsmarktmobiliteit lokaal en regionaal te bevorderen. Ook na de zomer willen we verder bouwen aan het thema arbeidsmarktmobiliteit en de inhoud van onze bijeenkomsten koppelen aan de uitkomsten van 31 mei. Uw aanwezigheid en inbreng stellen we dan ook zeer op prijs!

Terugblik op de bijeenkomst van 26 april

We waren te gast bij De Gelderhorst. De Gelderhorst is het landelijk centrum voor oudere doven. Het is een jong en dynamisch centrum dat huisvesting, zorg, verpleging en dienstverlening biedt aan oudere Doven. We werden hartelijk ontvangen,werden rondgeleid en goed verzorgd. We hebben een indrukwekkende film over hun werk gezien. De film was zonder geluid en zo kregen de 45 aanwezigen een indruk van een wereld zonder geluid.

Jaap Jongejan van CNV Vakmensen hield een inspirerend betoog over het Maasland model. In het kort weergegeven: Als een werknemer boventallig is in een bedrijf, dan zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe baan. Dit zorgt ervoor dat een werknemer dus niet in de WW komt en dat een werkgever zich verantwoordelijk blijft voelen voor de werknemer die hij ontslaat. Die verantwoordelijkheid ligt dus niet in het financieren van een WW-uitkering of het afsluiten van een sociaal plan, maar juist in het vinden van een nieuwe baan. Ook na ontslag zijn werkgever en werknemer dus nog met elkaar verbonden, de werkgever blijft het salaris doorbetalen totdat de werknemer een nieuwe baan heeft. De werkgever houdt deze verantwoordelijkheid maximaal een jaar.

In ons gebied (Valleiregio) is een regionale aanpak zeker noodzakelijk als we dit model verder willen uitwerken. ACE de Vallei kan hierin de spin in het web zijn. Groei van ons centrum waarbij ondernemingen, bedrijven, organisaties en instellingen aangesloten zijn is van essentieel belang en leidt tot een succesvolle uitvoering van dit model.

Vervolgens nam Karen Hitters van het Nederlands Instituut Sport en Bewegen (www.nisb.nl) ons mee in haar presentatie hoe je de werknemer meer kunt laten bewegen.

Voorbeelden: Gebruik de trap in plaats van de lift. Laat mensen wandelen tijdens de lunchpauze. Namens het instituut heeft Karen ook een aanbod voor u:

Hoe zorg ik dat mijn personeel duurzaam inzetbaar en vitaal blijft zonder dat het mij veel geld en energie kost? Die vraag stellen steeds meer ondernemers zichzelf. Zeker nu de overheid waarschuwt voor arbeidskrapte en de pensioenleeftijd verhoogt naar 67 jaar. Investeren in vitaliteit loont. Zeker als deze aansluit bij uw bedrijfsvisie. Echter waar begint u mee? Andere vragen die te binnen schieten: Hoe ver kan ik gaan en moet mijn personeel niet zelf verantwoordelijkheid nemen? U hoeft het wiel allemaal niet zelf uit te vinden. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen wil u hierin adviseren. Als kennisinstituut spant NISB zich in om voor MKB bedrijven de juiste kennis te verzamelen om antwoord te geven op de vraag ‘hoe houd ik mijn personeel gemotiveerd en gezond aan het werk?’ Laat u inspireren door de presentatie die is gegeven tijdens de ACE de Vallei bijeenkomst van 26 april.

NISB nodigt u uit een eerste stap te zetten! Heeft u al wel eens gedacht aan het stimuleren van fietsen naar het werk via de werkkostenregeling of lunchwandelen ? Wie van u heeft hier al ervaring mee en wil deze ervaring delen met andere ACE de Vallei bedrijven? NISB is er van overtuigd dat leren van elkaar het beste werkt. ACE de Vallei nodigt u daarom uit voor een inspiratiesessie, waar u leert van elkaar. NISB zal hier ook zijn om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Wilt u voor 6 juli aangeven via [email protected] wanneer u belangstelling heeft in deze inspiratiesessie? Het is gratis en we organiseren dit graag na de zomervakantie! De presentatie kunt u via de mail opvragen.

Terugblik op de bijeenkomst van 31 mei

Deze bijeenkomst vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Barneveld. Deze keer een avondsessie waar de vraag: “Is de arbeidsmarkt van Barneveld toekomstproof?” centraal stond. De bijeenkomst was georganiseerd met medewerking van de gemeente Barneveld, CHE Ede, VNO NCW Midden en ACE de Vallei. Er was een goede opkomst van ca 100 belangstellenden.

De opdracht en onderzoeksvraag van de gemeente Barneveld was om een structuur te ontwikkelen van enerzijds de werkgeversbenadering en anderzijds het plaatsen van werkzoekenden uit de WWB,WW en Wajong waarnodig in samenwerking met lokale scholingsinstellingen. Vanavond de eerste evaluatie.

De opening werd verzorgd door wethouder Van den Hengel, gemeente Barneveld. Hij gaf aan dat de centrale vraag in het werkgeversonderzoek is: “Sluiten vraag en aanbod in de toekomst op de Barneveldse arbeidsmarkt nog wel op elkaar aan?” Deze vraag is onder andere relevant gezien de verwachte krapte op de arbeidsmarkt in de toekomst, de onduidelijkheid rond de WWnV en de teruglopende re-integratiebudgetten.

Op deze bijeenkomst gaf Aart van der Gaag, algemeen directeur van de ABU (overkoepelende organisatie van uitzendbureaus) een presentatie over de balans tussen vaste en flexibele banen binnen organisaties.

Jaap Jongejan van CNV Vakmensen hield een inspirerend betoog over: de onderkant of de kern van de arbeidsmarkt.

Beide presentaties zijn op te vragen via ons e-mailadres.

Jan Lok, docent CHE Ede, deed verslag van de uitkomsten van een digitale enquête gehouden onder ondernemers van Barneveld (bedrijven met meer dan 5 personeelsleden). Uit de enquête zijn opvallende ontwikkelingen waarneembaar over de Barneveldse arbeidsmarkt.

-Er lijken twee soorten bedrijven te bestaan, bedrijven met veel deeltijdarbeid en bedrijven met juist heel weinig deeltijdarbeid. Er lijken weinig organisaties te zijn die hier tussenin zitten.

-Opvallend is dat er verhoudingsgewijs meer oudere werknemers zijn dan enkele jaren geleden vergrijzing wordt dus zichtbaar.

-De helft van de Barneveldse bedrijven verwacht de komende jaren te groeien. Dit is opvallend gezien de economische crisis. Blijkbaar zijn Barneveldse bedrijven toch optimistisch over hun toekomstverwachtingen.

-Er is bij werkgevers een opvallend hoge bekendheid met EVC, EVP en het ervaringscertificaat.

-Er is een hoge bereidheid onder werkgevers om speciale werkleerplekken te creëren.

-Er is een hoge bereidheid om meer te doen met mensen met een verstandelijke beperking.

-Werving vindt via diverse (private) kanalen plaats. De werving via overheidsinstanties is zeer beperkt.

Studenten (3e jaars P&O) gingen vervolgens in discussie met de aanwezigen over deze ontwikkelingen. Ter voorbereiding hadden ze interessante thema’s uitgewerkt.

Tot slot voerde Werner Ludwig, directeur VNO NCW Midden, het woord. Hij ging in op de vraag in hoeverre we in staat zijn om de arbeidsmarkt daadwerkelijk te beïnvloeden. Kunnen we het onderscheid tussen de boven- en onderkant van de arbeidsmarkt – op welke manier dan ook – weg halen en wat is daar dan voor nodig?

Het is belangrijk om hierbij altijd uit te gaan van de vraag van werkgevers. Uiteraard is belangrijk om je aanbod goed in beeld te krijgen, maar alleen vanuit de vraagkant kun je resultaten behalen (waar is bijvoorbeeld vraag naar op de arbeidsmarkt?). De arbeidsmarkt is als een spons: als de markt of bepaalde sectoren verzadigd zijn dan kun je vanuit de aanbodkant duwen wat je wilt, maar je komt er niet tussen.

We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen en denken na over de toepassing en haalbaarheid van het thema arbeidsmarktmobiliteit na de zomervakantie. Alleen met elkaar in gesprek gaan (hoe zinvol ook!) is niet voldoende. Wat kunnen we nu concreet doen? Dat moet het vervolg van 31 mei worden. Kennisoverdracht is dan ook een eerste stap die op 28 juni wordt gezet.

De Barneveldse krant heeft in haar uitgave van vrijdag 1 juni op de voorpagina uitgebreid aandacht gegeven aan onze bijeenkomst onder de kop: “Meer aandacht personeelsbeleid”

Data volgende bijeenkomsten in 2012 De data na de zomervakantie zijn onveranderd. U kunt ze vinden onder Nieuws in de 16e Nieuwsflits van december 2011.

Ik zie u graag op onze bijeenkomst op 26 juni. Meldt u zich vast aan!

This is for the shadow on the content.