”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Is de Barneveldse arbeidsmarkt toekomstproof?

Interessante sprekers en programma op onze bijeenkomst van 31 mei a.s. U bent er toch ook weer bij?

Geachte ondernemer,

Een goed functionerende arbeidsmarkt is cruciaal voor de economie van onze regio. Het verdwijnen van kennis als gevolg van de vergrijzing, de disbalans tussen vraag en aanbod en de huidige onzekerheid in Den Haag bieden helaas geen stevige basis aan een gezonde arbeidsmarkt.

Zowel ondernemers als de overheid hebben groot belang bij passende oplossingen die de arbeidsmarkt stimuleren. Daarom hebben de gemeente Barneveld, ACE De Vallei, VNO-NCW Valleiregio en de Christelijke Hogeschool Ede de handen ineen geslagen. Deze brede samenwerking leidde samen met de mogelijke komst van de Wet werken naar vermogen tot een onderzoek binnen de gemeente Barneveld met als centrale vraag: Hoe kunnen we de stroom van potentiële arbeidskrachten laten aansluiten op de huidige en toekomstige vraag op de arbeidsmarkt?

Presentatie uitkomsten onderzoek en ontwikkelingen arbeidsmarkt

Op donderdagavond 31 mei 2012 presenteert de onderzoeksgroep de uitkomsten van het onderzoek naar de arbeidsmarktmobiliteit. Daarnaast zullen een aantal interessante sprekers hun visie geven over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De gemeente Barneveld en ACE De Vallei nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst over de arbeidsmarkt in de raadszaal van het gemeentehuis van Barneveld op het Raadhuisplein 2.

Programma 31 mei 2012

19.00 – 19.30 uur Inloop en ontvangst

19.30 – 19.35 uur Opening door gastheer Wilco de Jong

19.35 – 19.45 uur Toespraak Gerard van den Hengel, wethouder Economische Zaken

19.45 – 20.10 uur Presentatie Aart van der Gaag, algemeen directeur ABU over balans tussen vaste en flexibele banen binnen uw organisatie

20.10 – 20.30 uur Jaap Jongejan van CNV Vakmensen over Werken naar vermogen: ‘de onderkant van de arbeidsmarkt of de kern van de arbeidsmarkt’?

20.30 – 20.45 uur Presentatie uitkomsten onderzoek arbeidsmobiliteit binnen gemeente Barneveld

20.45 – 21.15 uur Discussie over de uitkomsten en vervolgstappen

21.15 – 21.30 uur Afsluiting door de heer Werner Ludwig, directeur VNO-NCW Midden

21.30 uur Netwerkborrel

Gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nog beter op elkaar worden afgestemd. Wethouder Van den Hengel: ,,We proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te laten zijn en blijven. De nieuwe Wet werken naar vermogen biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, maar we vinden het net zo belangrijk om onderwijs, ondernemers en overheid met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Alleen op die manier zorgen we ervoor dat de arbeidsmarkt nu en de komende jaren toekomstperspectief heeft”.

ACE De Vallei verbindt publieke en private partijen met elkaar en werkt zo aan een gezonde arbeidsmarkt in de Valleiregio. ACE De Vallei bevordert de kennisdeling, het regionale netwerken en het realiseren van personeelsmatches tussen de diverse organisaties. Deze matches kunnen plaatsvinden tussen bedrijven onderling, maar ook tussen werkzoekenden vanuit de overheid naar werkgevers in de regio. Meld u aan! Meld u aan voor de bijeenkomst op 31 mei 2012. Om te laten weten of u komt, klikt u of kopieer de onderstaande links. http://bit.ly/31mei2012_ACEDeVallei

Graag tot ziens op 31 mei in Barneveld! Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet, mede namens Arbeidsmobiliteitcentrum De Vallei,

G.J. van den Hengel Wethouder Economische Zaken

This is for the shadow on the content.