”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

17e Nieuwsflits, de eerste van 2012!

Iets later dan gebruikelijk, maar niet minder interessant qua inhoud is deze nieuwsflits. Veel leesplezier!

Algemeen

Zoals inmiddels bij u bekend is heeft ondergetekende weer diverse taken opgepakt. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen functie en taak naar behoren uit te voeren en dan komt extra (vrijwillige) werkdruk er nog eens bij voor het in stand houden van ons centrum. In de praktijk van alle dag is dit teveel. Het bestuur heeft een aantal taken gedelegeerd, zoals het organiseren van de bijeenkomsten, publiciteit verzorgen en de verbindende schakel zijn in projecten waarbij ACE de Vallei betrokken is. Ik wil dit uiteraard graag doen.

Activiteiten

Onze eerst volgende bijeenkomst is donderdagmiddag 26 april. We zijn te gast bij De Gelderhorst in Ede en starten zoals gebruikelijk om 15.30 uur. Rond 17.00 uur ronden we af.

Het hoofdthema van deze middag is: Sport en Bewegen op de werkvloer?! Dit wordt ingeleid door Karen Hitters. Zij is adviseur bij het Nederlands Instituut Sport en Bewegen. Ze zijn gevestigd in Ede en werken landelijk als kennis- en innovatiecentrum voor o.a. de werkgevers. Voor u, als verantwoordelijke voor uw personeel, een goed onderwerp! Hoe houd ik mijn mensen fit en gezond(er)?

Daarnaast zal Jaap Jongejan van CNV Vakmensen een presentatie geven over het actuele onderwerp: De relatie tussen arbeid en arbeidsmarkt.

De uitnodiging wordt apart verzonden vanaf 11 april en is ook zichtbaar op onze website onder Nieuws.

VoorsprongVoucher

Het experiment van de voorsprongvoucher is zondermeer geslaagd. Dit experiment was een samenwerking tussen VNO-NCW Midden, het centrum Werkend Stedendriehoek en ACE de Vallei en had een looptijd van 1 jaar (maart 2011 tot maart 2012 ). Er zijn ruim 100 aanvragen ingediend. We hadden 100 vouchers beschikbaar. Inmiddels zijn er bijna 50 vouchers toegekend en van dit aantal ruim 60% voor het inwerken van een nieuwe oudere werknemer (ouder dan 40 jaar). En dat was ook het uitgangspunt van de initiatiefnemers. Onze zorg voor de oudere werknemer. Een mooi resultaat dus!

Data volgende bijeenkomsten in 2012

De bijeenkomst van eind mei/begin juni wordt gekoppeld aan de presentatie van de uitslag van ons gezamenlijk onderzoek met de gemeente Barneveld. Vervolgens hebben we eind juni dan nog een bijeenkomst waarin we aangeven, wat we met de uitkomst van dit onderzoek gaan doen en/of voor elkaar kunnen betekenen. In beide bijeenkomsten zal dus aandacht zijn voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tot eind 2014.

De data na de zomervakantie zijn onveranderd en zichtbaar bij Nieuws op onze site. U leest deze in de 16e nieuwsflits van december 2011.

Bericht van het bestuur

ACE de Vallei is vertegenwoordigd bij het POA (Platform Onderwijs Arbeidsmarkt in de valleiregio). Dit door middel van een zetel in de Raad van Advies. Tijdens de bijeenkomsten is er overleg met onderwijsinstellingen, gemeentes en ondernemers. Zo worden kennis en ervaringen gedeeld en zijn wij betrokken bij de ontwikkelingen in de regio.

De gemeente Barneveld, ROC de Meerwaarde, CHE Ede en ACE de Vallei zijn gezamenlijk van start gegaan met een onderzoek naar de arbeidsmarktmobiliteit van werknemers in de gemeente Barneveld. De uitkomsten zullen eind mei bekend zijn en worden gepresenteerd op een gezamenlijke bijeenkomst. Zie boven.

Deze maand hebben een aantal provinciale centra, waaronder ACE de Vallei een samenwerkingsverband afgesloten met de Salus Gelria Groep. Zij vertegenwoordigt een groot aantal (zorg)instellingen in de provincie Gelderland. Men heeft een mobiliteitscentrum opgezet en daar kunnen ruim 34.000 (!) fte’s gebruik van maken. Men ziet het belang van onze centra, vanwege onze wijze van samenwerken over de sectoren heen. Mogelijk kan een werknemer van u via dit mobiliteitscentrum aan het werk bij deze groep. Als u meer informatie wilt richt dan uw verzoek aan [email protected]

Voor u gelezen:

Ontslag wegens liefdesrelatie met vriendin van collega De werkgever heeft een kleine onderneming die zich bezighoudt met orgelbouw. Een werknemer gaat een liefdesrelatie aan met de vriendin van een collega. De werkgever en de andere werknemers zien de terugkeer van de werknemer op de werkvloer niet zitten. De werknemer vindt dat het een privéaangelegenheid is waar de werkgever zich niet mee moet bemoeien. De werkgever verzoekt de rechter om ontbinding van de overeenkomst. De rechter oordeelt dat deze liefdesrelatie als een privéaangelegenheid moet worden aangemerkt. De werknemer heeft hiermee echter wel het risico genomen dat deze privéomstandigheid gevolgen zou krijgen voor de arbeidsrelatie met de werkgever. Daar is sprake van aangezien de werkgever zeer goede collegiale verhoudingen verlangt om de specialistische werkzaamheden op het door hem gewenste niveau te kunnen uitvoeren. Dat is het goed recht van de werkgever maar dat betekent ook dat de werkgever het risico draagt dat een privégebeurtenis gevolgen heeft voor de arbeidsrelatie.

Verstoorde arbeidsrelatie

De ontstane situatie is buitengewoon ongelukkig maar hieraan valt volgens de rechter werkgever noch werknemer een verwijt te maken. De werknemer had hoogstens kunnen proberen om ‘on speaking terms’ met de collega’s te komen en te blijven. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent aan de werknemer een beëindigingvergoeding van € 3.500,00 toe op basis van C=1.

Rechtbank Haarlem, sector kanton, 21 december 2011, LJN BU9411 Tip

In een arbeidsreglement kan een meldingsplicht worden opgenomen ten aanzien van affectieve relaties tussen werknemers op de werkvloer of met werknemers bij concurrerende ondernemingen. Bron: HR praktijk, 31 januari 2012

Ik zie u graag op onze bijeenkomst op 26 april. Meldt u zich vast aan! Met vriendelijke groet, Wim Hagendijk, projectmedewerker ACE de Vallei.

This is for the shadow on the content.