”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

16e Nieuwsflits is uit!

De nieuwsflits geeft infomatie over ons centrum, de voorsprongvoucher en interessante artikelen. Verder de nieuwe data voor onze bijeenkomsten in 2012!

Algemeen

Op maandagmiddag 14 november waren er opnieuw bijna 50 belangstellenden op onze bijeenkomst bij IW4 in Veenendaal. Met dank aan onze gastheer en de uitstekende verzorging tijdens onze bijeenkomst!

Het onderwerp voor deze middag was: HR uitdagingen in 2012, gepresenteerd door HI talent. In het zip bestand wat de deelnemers en enkele geïnteresseerden hebben ontvangen vindt u de presentatie van HI talent en foto’s die door hen zijn gemaakt. Het geeft een goede impressie van het aantal deelnemers en de dynamiek tijdens het kennismaken en matchen van vacatures en kandidaten. Geïnteresseerden kunnen via onze mailbox de presentatie opvragen.

Om ons centrum verder te professionaliseren worden er in januari 2012 deelnemers overeenkomsten verzonden. Deze zijn ondermeer bedoeld om onze uitgangspunten vast te leggen, de opzegtermijn (1 maand) en deelnemersfee af te spreken. En ook belangrijk als “stem” van de ondernemers in de regionale arbeidsmarktvraagstukken. Deelname en een financiële ondersteuning blijven ook in 2012 speerpunt nummer één! Wilt u een getekend exemplaar van de overeenkomst retourneren en uw bijdrage voor 2012 betalen als u de factuur heeft ontvangen? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

VoorsprongVoucher

Op 25 oktober hoorden we van het ministerie SZW dat we de looptijd van dit experiment mochten verlengen tot 1 maart 2012. Dat is een mooi bericht omdat we op 7 februari begonnen zijn en nu ook 1 jaar hebben gekregen om dit experiment uit te voeren. We hadden op 1 december nog 25 aanvragen over. Inmiddels is dit gedaald naar 11 aanvragen. Wees er dus snel bij want de wachtlijst komt in zicht. En in dat geval bent u afhankelijk van een afwijzing van een eerder aangevraagde voucher. Kijk op www.voorsprongvoucher.nl voor meer informatie.

Data volgende bijeenkomsten in 2012

Het bestuur heeft rekening gehouden met het verzoek om niet alleen op maandag bijeenkomsten te organiseren. Dat levert dan de volgende data op in 2012. Dinsdag 31 januari Maandag 12 maart Donderdag 26 april Dinsdag 5 juni Juli en Augustus vakantie Maandag 3 september Dinsdag 9 oktober Donderdag 22 november

Voor u gelezen:

1) Met terugwerkende kracht lager loon toegestaan Een werknemer heeft ontslag op staande voet genomen bij zijn werkgever omdat zijn werksituatie onhoudbaar is geworden. De werkgever stelt dat de werknemer zich niet aan de wettelijke opzegtermijn heeft gehouden en eist een schadevergoeding van zijn werknemer. De werknemer op zijn beurt vordert loon dat met terugwerkende kracht is ingehouden vanwege een achterblijvende verkoopomzet. Volgens het Hof zijn er geen omstandigheden die het nemen van een ontslag op staande voet door de werknemer rechtvaardigen. Hoewel de werknemer in dat geval een opzegtermijn in acht zou moeten nemen beslist het Hof dat tussen partijen een afspraak is gemaakt dat de werknemer geen opzegtermijn hoefde te hanteren.

Opzegtermijn

Verder beslist het Hof dat de werkgever onvoldoende argumenten heeft genoemd waaruit zou blijken dat de werknemer zijn werk niet goed zou hebben overgedragen. Mocht dat wel het geval zijn geweest dan zou de afspraak, dat de opzegtermijn niet hoefde te worden gehanteerd, zijn komen te vervallen.

Goed werkgeverschap Gerechtshof Leeuwarden, 14 september 2011, LJN : BS8653

Tip

Een afspraak over lager loon met terugwerkende kracht is mogelijk, maar dan alleen als de werkgever tijdig laat weten dat hij deze maatregel wil toepassen. Bron: HR praktijk, 27 oktober 2011

2) Waarschuwingen verwijderen uit personeelsdossier?

Regelmatig komt het voor dat een werknemer vraagt een waarschuwing uit het personeels-dossier te verwijderen. Waar kijkt de rechter dan naar en waar moet u op letten? Een salesmedewerkster kreeg een waarschuwing omdat ze regelmatig haar target niet haalde. Ook kreeg ze een waarschuwing vanwege haar houding. Om haar verkoopcijfers te verbeteren, stelde de werkgever een aantal actiepunten voor. De medewerkster wil via kort geding de waarschuwingen uit haar personeels-dossier verwijderd krijgen. Ook vordert zij de werkgever te verbieden haar uit de functie te ontheffen als later zou blijken dat het verbeter-traject niet succesvol is.

Instructierecht

De rechter stelt het instructierecht van de werkgever voorop. Dit omvat het geven van aanwijzingen en instructies over hoe het werk moet worden verricht, en ook het geven van waarschuwingen bij niet goed functioneren. De werkgever moet aangeven hoe het functioneren moet worden verbeterd en wat de gevolgen zijn als er geen verbetering optreedt. Daarbij mag de werkgever dreigen met bijvoorbeeld herplaatsing of ontslag.

Vonnis toevoegen aan dossier

De rechter oordeelt dat de waarschuwing wegens het niet behalen van de target terecht is gegeven en voldoende is onderbouwd. De onderbouwing van de waarschuwing wegens de onprofessionele werkhouding is onvoldoende duidelijk. De werkgever hoeft die waarschuwing echter niet uit het personeelsdossier te verwijderen, maar moet het vonnis in dat dossier stoppen.

De medewerkster moet meewerken aan het verbetertraject. De doelen die daarin worden gesteld, vindt de rechter niet onrealistisch. De rechter ziet ook niet in dat het verbetertraject slechts een ‘schaamlap’ is voor een beoogde beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als de (verkoop)resultaten van de medewerkster niet verbeteren, dan mag de werkgever daaraan wel de conclusie verbinden dat zij niet in haar functie kan worden gehandhaafd. Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2011, JAR 2011/255

Tip

Werknemers zijn bereid te procederen om onwelgevallige waarschuwingen en verbeter-trajecten teruggedraaid te krijgen. Zorg als werkgever voor goed vastgelegde en voldoende onderbouwde waarschuwingen, instructies en verbetertrajecten. Zo voorkomt u dat u verplicht bent om een waarschuwing uit het personeels-dossier te verwijderen. Bron: HR praktijk, 27 oktober 2011

3) Proeftijd van 6 maanden, kan dat?

De werkgever sluit met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 12 maanden. Aan het einde van de overeengekomen proeftijd van een maand laat de werkgever weten te twijfelen over het functioneren. Hij is bereid de arbeidsrelatie voort te zetten maar dan zal de arbeidsovereenkomst van 12 maanden omgezet moeten worden in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden. De werknemer gaat akkoord met de omzetting. Aan het einde van de 6 maanden wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd. De werknemer stelt dat het kennelijk de bedoeling van de werkgever was om met de omzetting van 12 maanden naar 6 maanden de proeftijd te verlengen en dat daarom de omgezette arbeidsovereenkomst nietig is.

Geen verlengde proeftijd

in tegenstelling tot de kantonrechter oordeelt het Hof Arnhem dat geen sprake is van een verlengde proeftijd. In de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst is de werkgever namelijk niet gerechtigd om deze met onmiddellijke ingang te beëindigen zoals dat wel kan binnen de proeftijd. Dat de werknemer akkoord is gegaan met de omzetting omdat anders de arbeidsovereenkomst al na één maand zou zijn beëindigd, maakt volgens het hof nog niet dat sprake is van misbruik van omstandigheden. Hof Arnhem 26 juli 2011, LJN: BR 6498

Tip

Bestaat tegen het einde van de proeftijd nog geen duidelijkheid over het functioneren dan kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst met een kortere duur. Daarmee wordt min of meer de kennismakingsperiode verlengd. Bron: HR praktijk, 1 november 2011

Werkzaamheden consulent

De werkzaamheden zijn inmiddels overgedragen aan het bestuur. De nieuw gekozen bestuursleden gaan actief aan de slag m.i.v. 1 januari 2012. In goed overleg zullen we in het nieuwe jaar afspreken waar en wanneer mijn inzet wordt verlangd. Intussen werk ik bij Achmea en de gemeente den Haag. Bij beide organisaties train en begeleid ik medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Ik dank iedereen voor de fijne wijze waarop we hebben kunnen samenwerken en wens u, het bestuur en ACE een verdere succesvolle groei en voortzetting van de werkzaamheden toe in 2012!

Met vriendelijke groet, Wim Hagendijk, consulent ACE de Vallei

This is for the shadow on the content.