”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

14e nieuwsflits 11 augustus 2011

Onze laatste nieuwsflits met o.a. informatie over de Voorsprongvoucher, aanbiedingen deelnemers en ontwikkelingen van ons centrum

Algemeen

De laatste nieuwsflits is van 8 april jl. Dat zou de indruk kunnen wekken dat er de afgelopen maanden niets is gebeurd. Maar dit is zeker niet het geval. Op onze bijeenkomsten hebben we het één en ander verteld en nu –bijna aan het einde van de vakantieperiode- ontvangt u een update in de vorm van deze nieuwsflits. Als bestuur en consulent hopen we dat iedereen een goede tijd heeft gehad en weer met nieuwe energie en gezondheid zijn of haar taak kan oppakken. We zien en spreken u graag op onze bijeenkomsten. Maandagmiddag 29 augustus is de eerste bijeenkomst. Deze begint om 15.30 uur (inloop 15.00 uur) in Veenendaal bij de vestiging van ROCA12. De officiële uitnodiging komt na 15 augustus! Zie ook onze site onder de rubriek: Nieuws.

VoorsprongVoucher

Dit initiatief van WerkendStedenDriehoek (WS3H), VNO NCW Midden en ACE de Vallei is nog steeds een succes. Zoals u wellicht nog weet zijn er 40 projecten ingediend in oktober 2010 en zijn er 9 projecten als experiment goedgekeurd door het ministerie van SZW. Het experiment eindigt op 1 december 2010. De inhoud van ons initiatief is eenvoudig: De inzet van 100 vouchers ad € 2.000,- als hulpmiddel om ouderen van werk naar werk te begeleiden.Dit kan via een outplacement-, inwerk- of begeleidingstraject.De site www.voorsprongvoucher.nl vertelt er meer over. Ondanks de afwezigheid van velen in de zomerperiode, blijkt dat er nu 60 aanvragen zijn ingediend en dat er ruim 40 vouchers zijn goedgekeurd. Bent u het de afgelopen maanden vergeten (vanaf maart 2011), maar voldoet u wel aan de voorwaarden dan kunt u alsnog een voucher claimen. Dat kan ook naar de toekomst toe, want de voucher heeft een “bewaartermijn” van 2 maanden. Dan moet u hem gebruiken, anders vervalt het recht op deze voucher en kunt u opnieuw claimen (als ze er nog zijn!).

Ons arbeidsmobiliteitcentrum in de media

Voorafgaand aan onze bijeenkomst in Barneveld is er in de Barneveldse courant een interview geplaatst met Hanno van Harn (stagiaire van de CHE).

.

Bijeenkomst in Barneveld

-Maandagmiddag 27 juni zaten we in een geheel gevulde raadszaal van het gemeentehuis in Barneveld. -De opening werd verzorgd door wethouder Van den Hengel. Hij schetste het belang van ons centrum en ging in op het onderwerp van deze middag. -Na een kort welkom door de bestuursvoorzitter Bert Winterink gaven de nieuwe beoogde bestuursleden een korte presentatie wie ze zijn en wat ze o.a. doen in het dagelijks leven.-Hierna presenteerde Hanno van Harn zijn eindverslag. Hij werkte 5 maanden aan een stageopdracht: het onderzoeken van de status van de 45+ werkzoekenden in de Valleiregio. -Vervolgens gingen we in 8 groepen uiteen. Studenten van de CHE hadden voor elke groep een eigen interview methode bedacht om de discussie over dit thema aan te gaan. Dit leidde tot nieuwe inzichten (zie link hoewashet) -We eindigden met een plenaire terugkoppeling en een plezierige netwerkborrel. -Een aantal mensen heeft gehoor gegeven aan de oproep om een reactie te plaatsen. http://hoewashet.wordpress.com/2011/06/27/27-juni-2011-bijeenkomst-ace-de-vallei/ -Het verslag van Hanno is eveneens bijgevoegd en ook een paar sfeerfoto’s die met een mobiele telefoon zijn genomen. Intervieuw, sfeerfoto's en eindverslag kunt u apart gratis opvragen bij [email protected]

Aanbiedingen van deelnemers en/of marktpartijen

1) CHE Ede: Organisatieadvisering. Periode september 2011 t/m januari 2012. Kosten: € 1.600,- per onderwerp. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - Uitvoeren medewerkerstevredenheidsonderzoek - In kaart brengen van bedrijfsprocessen met verbeteradvies - Project op het gebied van kwaliteitszorg - Schrijven van een beleidsplan voor uw organisatie - Ontwikkelen of actualiseren van personeelshandboek - Uitvoeren van marktonderzoek en/of klanttevredenheidsonderzoek 2) De deelnemers van ACE de Vallei betalen geen matchingsprijs meer bij tussenkomst van de consulent. De tekst op de website zal worden aangepast! Neem voor meer info contact op met ondergetekende. [email protected] of 06-50866366

Laatste ontwikkelingen ACE en werkzaamheden consulent

Vanaf mei 2011 zijn we met ons centrum een nieuwe fase ingegaan: -Het bestuur is met 4 nieuwe mensen uitgebreid. -De financiële stukken zijn door de accountant gecontroleerd. -De consulent heeft een presentatie gegeven op de bijeenkomst van het POA (platform onderwijs en arbeid). -Het bestuur is in gesprek met de regionale gemeenten voor een nauwere samenwerking. -Het bestuur ontwikkelt ACE de Vallei door naar een regionaal facilitypoint werkgelegenheid in de Valleiregio. Hiermee wordt ons centrum geborgd voor de komende jaren zodat we verder kunnen groeien in de regionale samenwerking om arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. Tevens is dit een duidelijke positionering van ons centrum in de Valleiregio. -De nieuwe ontwikkeling geeft ook een inkomstenstroom naast de groeiende stroom inkomsten door de deelnemers die zich aansluiten. De huidige subsidies (vanaf 2008) zijn gebruikt. Per 1 mei jl. is in goed overleg met ondergetekende en bestuur overeengekomen zijn werkzaamheden tijdelijk te minimaliseren. Het doel is bereikt want ACE de Vallei staat op de kaart! -Nadat het bestuur het regionale facilitypoint heeft gerealiseerd zal de consulent zijn werkzaamheden weer hervatten. Een deel van zijn taken wordt door het bestuur overgenomen.

Met vriendelijke groet,

Wim Hagendijk, consulent ACE de Vallei

This is for the shadow on the content.