”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

50 aanmeldingen. U komt toch ook?

De gemiddelde leeftijd is 39,8 jaar van onze organisatie. Tijd om te "verjongen"!

Eén van de opmerkingen die de studenten gehoord hebben tijdens hun onderzoek.

De aanmeldingen voor onze bijeenkomst a.s. maandagmiddag verloopt goed. Inmiddels hebben 50 personen zich opgegeven. Nieuwe en bekende gezichten! Maar er kunnen er nog bij. Zowel voor ons als de catering willen we graag dat u even zegt dat u komt. Doe dit op [email protected]

Ter voorbereiding het interview wat is afgenomen met Hanno van Harn (student CHE).

'50? Nog 17 jaar te gaan!'

Student Hanno van Harn doet onderzoek naar positie van 45-plusser op arbeidsmarkt.

'Ouderen, vooral specialisten, zijn heel goed bij te scholen' Een grote bereidheid om te werken, merkte hij bij 45-plussers. Maar toch komen zij maar moeilijk aan een baan. Student Hanno van Harn ging op zoek naar verklaringen en komt met aanbevelingen.

Dat bevreemdt hem misschien nog het meest, zegt Hanno van Harn tijdens een geanimeerd gesprek over de positie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. 'Dat geen werkgever lijkt te beseffen dat iemand van 50 op de arbeidsmarkt nog 17 jaar te gaan heeft.'

Engagement kan Van Harn niet worden ontzegd. Ondanks zijn jonge leeftijd (23) wil hij daadwerkelijk werk maken van een betere positie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. In heldere bewoordingen legt hij uit. Gesticulerend. Zijn handen schuiven onderwijl benadrukkend over tafel.

De student Management, Economie en Recht aan de Christelijke Hogeschool in Ede deed de afgelopen maanden in het kader van een stage bij arbeidsmobiliteitscentrum ACE De Vallei onderzoek naar de positie van 'oudere werknemers'. Hij interviewde zo'n 40 betrokkenen. Werkgevers, werkzoekenden en detacheerders.

Het is een lastige tijd voor de 45-plusser, concludeert hij. Het aanbod van werknemers puilt uit, waardoor werkgevers ruime keuze hebben en kieskeuriger zijn. 'Een jonge sollicitant lijkt het bijna altijd te winnen van een oudere', zegt Van Harn. Er is nog een ontwikkeling die in het nadeel werkt van de 45-plusser: het moderne HR-management. Dat is ingericht op functieprofielen, diploma's, persoonlijke ontwikkelingsplannen. Allemaal ontwikkelingen van de afgelopen jaren. 'In die terminologie zijn pas afgestudeerden meer thuis. Ze zijn zich veel bewuster van wat er van ze gevraagd wordt. Een 45-plusser heeft vaak niet eens zijn diploma's op orde. Terwijl een papieren bewijs van je kunnen een minimum vereiste is voor de meeste werkgevers.'

Dat de oudere werknemer minder populair is, is geen nieuws. Desondanks schrok Van Harn van de sterkte van de associaties die werkgevers bij oudere sollicitanten hebben. 'Zodra je 40 bent, verandert er iets in het denken bij werkgevers. Ik merkte het ook tijdens een klein onderzoek dat ik in de klassen Personeel & Arbeid deed, op de hogeschool. Mensen die in de toekomst over personeelszaken gaan. Bijna allemaal associeerden ze de leeftijd 40 met 'moeilijker te scholen', 'minder flexibiliteit'. Er gebeurde iets met ze. Ze wilden er niet aan.'

Van Harn heeft het in zijn onderzoek niet gelaten bij een beschrijving van de opvattingen over 45-plussers. Hij doet ook aanbevelingen. Bij werkgevers is een mentaliteitsverandering nodig, zegt hij. 'Is een sollicitant 50? Nog 17 jaar te gaan, is de ideale reactie. Ouderen zijn nog heel goed bij te scholen, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd. Met name oudere specialisten hebben de capaciteit zich snel aan veranderingen aan te passen. De dynamiek van de oudere werknemer is veel groter dan de gemiddelde werkgever denkt.'

Van subsidies is Van Harn tegenstander. Ook over een proeftijd van 3 maanden voor de 45-plusser, om een werkgever te laten zien wat deze kan, is hij huiverig. 'Met die maatregelen bevestig je het beeld: met deze werknemer is iets aan de hand. Terwijl dat nou juist niet het geval is. Een oudere sollicitant heeft er veel meer aan als hij echt op zijn merites wordt beoordeeld. Een uitzonderingspositie hoort daar niet bij.'

De werkzoekende adviseert hij vooral coaching te zoeken bij het solliciteren. 'De oudere werknemer is niet thuis in wat het moderne HR-management van een sollicitant vraagt. Laat je coachen, zoek samen met iemand uit wat je sterke punten zijn en waarom je voor een werkgever specifiek meerwaarde hebt. De 45-plusser kan nog veel beter worden in het presenteren van zichzelf.'

KADER

Op 27 juni organiseert ACE De Vallei een bijeenkomst in het Barneveldse raadhuis waar Van Harn de resultaten van zijn onderzoek presenteert. Aansluitend zal met verschillende ondernemers in groepen worden gediscussieerd over hun omgang met 45-plus sollicitanten. Aanmelden kan via www.acedevallei.nl.

This is for the shadow on the content.