”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Bijeenkomst 27 juni 2011 in Barneveld

Resultaten van onderzoeken naar oudere werknemers (>40 jaar) door aanstormend talent P&O geven een pittige discussie. Doet u mee?

We willen u ook deze keer weer van harte uitnodigen voor onze bijeenkomst op maandagmiddag 27 juni 2011 in Barneveld. Het hoofdthema voor deze middag is:

Resultaten van onderzoeken naar oudere werknemers (>40 jaar) door aanstormend talent P&O geven een pittige discussie. Doet u mee?

Verder worden deze middag nog twee korte thema’s behandeld. - Het eerste thema wordt ingevuld door de (mogelijk) nieuwe bestuursleden. Zij stellen zich aan u voor en daarna kunt u bepalen of ze verder kunnen bouwen aan ons centrum. - Het tweede thema wordt ingeleid door studenten van de CHE (afdeling P&O/MER). Na een korte presentatie gaat u met hen (ca. 10 studenten) in groepen aan de slag. De uitkomsten zijn verrassend, hun beeldvorming over de oudere werknemer hebben ze bijgesteld, maar de toetsing met u, als mensen van de praktijk, is zeer belangrijk voor hen en leerzaam voor u. - Het derde thema is matchpoint live. We willen u vragen om iets te zeggen over de vraag- en aanbodzijde van uw personeel in uw organisatie. Dan kunnen we ter plekke (of later) verbindingen maken.

Programma 27 juni 2011

15.00 Inloop 15.20 Welkom wethouder G. van den Hengel 15.30 Opening door bestuur 15.35 Presentatie nieuwe bestuursleden 15.50 Presentatie studenten 16.00 Aan de slag met studenten van de CHE 16.45 Matchpoint Live 17.00 Netwerken onder het genot van een borrel

Meld u zich aan via [email protected]

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, De Raadszaal, Raadhuisplein 2

Met vriendelijke groet,Wim Hagendijk, Consulent ACE de Vallei

This is for the shadow on the content.