”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Uitbreiding van het bestuur succesvol afgerond.

Nieuwe bestuursleden voor ons centrum

Op 27 juni a.s. worden Henk Anema, Gert Versteeg, Marianne van Workum en Caroline Steenbergen tijdens onze bijeenkomst aan u voorgesteld en zullen ze zichzelf introduceren.

Bij geen bezwaar van de deelnemers gaan deze mensen samen met Bert Winterink en Astrid Linnemans verder werken aan de verdere professionalisering in het tweede jaar van ACE de Vallei.

Plannen en ideeën zijn er voldoende dus daar hoort u beslist meer over. Met deze uitbreiding hebben we vertegenwoordigers in het bestuur die ACE de Vallei plaatselijk, regionaal en op bestuurlijk niveau (o.a gemeenten, Kvk, FOV, POA etc) kunnen vertegenwoordigen.

Juul Godschalk, onze penningmeester, gaat DeliXL en dus ook ACE de Vallei verlaten. Ook vanaf deze plek wensen wij haar alle goeds toe voor de toekomst.

m.vr.gr Wim Hagendijk

This is for the shadow on the content.