”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

13e nieuwsflits 8 april 2011

Een nieuwsflits met een leuke beeldpresentatie, aanbiedingen van deelnemers en marktpartijen en andere wetenswaardigheden.

VoorsprongVoucher

Zoals u wellicht weet is de officiële aftrap van dit project van start gegaan op maandag 7 februari jl. Na de eerste maand hadden we 11 aanvragen en op dit moment hebben we 30 aanvragen in behandeling. Het gaat dus prima met dit initiatief van WerkendStedenDriehoek (WS3H), VNO NCW Midden en ons centrum ACE de Vallei. Het ministerie van SZW volgt ons project met belangstelling. Het idee van de initiatiefnemers kan bij gebleken succes mogelijk gebruikt worden als een landelijk hulpmiddel om ouderen van werk naar werk te begeleiden. Met nog 10 maanden te gaan lijkt het nu dat de 100 vouchers ad € 2.000,- euro binnen de gestelde tijd kunnen worden ingezet. Ook zijn we tevreden dat we door dit project een positieve positionering hebben gekregen.

Poortwachter- of arbeidsmobiliteitcentra in de media

In de eindrapportage van EIM van februari 2011, in opdracht van het ministerie van SZW wordt het poortwachtercentrum aangemerkt als goed alternatief voor het begeleiden van werknemers naar ander werk:

Citaat:

Zoals de naam al zegt, richten Poortwachtercentra zich eerst en vooral op de re-integratie tweede spoor van zieke werknemers (veelal bij een andere werkgever). In het verlengde daarvan wordt het netwerk van en voor ondernemers ingezet om onderlinge (van werk naar werk) mobiliteit te vergemakkelijken. Om de dienstverlening te verbeteren zijn er diverse andere partijen bij deze centra betrokken (waaronder het UWV WERKbedrijf) en strekt de dienstverlening zich in een aantal gevallen inmiddels ook uit tot de herplaatsing van boventallig personeel. Met name voor het (georganiseerde) MKB-bedrijfsleven kunnen Poortwachtercentra een toegevoegde waarde betekenen.

Fijn om te lezen, dat ons werk erkend wordt. Het volledige rapport is op te vragen via [email protected]

Presentatie van onze bijeenkomst d.d. 21 maart jl.

Ook deelnemers en belangstellenden willen samenwerken aan onze visie om een regionaal kenniscentrum voor arbeidsparticipatie op te zetten. Ilse van der Put wilde graag een fotopresentatie van de bijeenkomst weergeven via Prezi. Onze bijeenkomst wordt op een verrassende wijze weergegeven. U kunt de presentatie bekijken via de link:

http://prezi.com/x3xo0dt7z-ye/beeldverslag-bijeenkomst-ace-de-vallei-21-maart-2011/

Het geeft een goede indruk hoe deze inspirerende bijeenkomst is verlopen. Het roept de vraag op: Wat gaan we met de uitkomsten doen? Wordt vervolgd

Als dank voor de inbreng van Ilse hierbij een korte elevator pitch:

No Techo, in de frisse buitenlucht

Ilse van der Put is de inspirerende kracht achter No Techo (spreek uit no tetsjo, 'geen dak 'in het Spaans). Zonder dak kun je tot in de hemel kijken! Ilse is wandelcoach, trainer en facilitator. Ze ontwerpt en faciliteert interactieve en resultaatgerichte bijeenkomsten op maat. Als het even kan neemt Ilse de deelnemers mee naar buiten. Bijeenkomsten van No Techo zijn daardoor altijd fris en geven de deelnemers energie! Meer info zie www.notecho.com

Aanbiedingen van deelnemers en/of marktpartijen

1) Instituut Schoevers B.V. biedt een managementassistente opleiding aan. Duur 16 dagen. Kosten: 6 deelnemers uit de regio ca € 4.300,- euro p.p. Bij 12 deelnemers ca € 2.200,- euro p.p.

2) L&M advies verzorgt op 26 mei een training:”Knelpunten rond de Wia”. Kosten € 500,- p.p. Plaats: Hotel de Cantharel, Apeldoorn.

3) CHE Ede: Organisatieadvisering. Periode september 2011 t/m januari 2012. Kosten: € 1.600,-. Vakdocenten en studenten P&O / MER kunnen worden ingezet op bijvoorbeeld: - Uitvoeren medewerkerstevredenheidsonderzoek - In kaart brengen van bedrijfsprocessen met verbeteradvies - Project op het gebied van kwaliteitszorg - Schrijven van een beleidsplan voor uw organisatie - Ontwikkelen of actualiseren van personeelshandboek - Uitvoeren van marktonderzoek - Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek

Voor meer info: neem contact op met ondergetekende. [email protected] of 06-50866366

Projecten arbeidsparticipatie

De genoemde projecten in de 12e nieuwsflits zijn nog steeds actueel en ook hun aantallen!

Uitbreiding Bestuur

Er zijn namen ingediend en personen voorgedragen. Het huidige bestuur zal met hen kennismaken en u zo spoedig mogelijk nader informeren.

Volgende bijeenkomsten

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op maandag 16 mei en maandag 27 juni. Na Wageningen, Bennekom en Ede zijn we nu te gast in Veenendaal en Barneveld. We zijn bezig om de locatie vast te stellen. Het onderwerp wordt snel duidelijk en interactie heeft (opnieuw) de aandacht. Genoeg redenen om alvast vanaf 15.00 uur te blokken in uw agenda. U ontvangt zo snel mogelijk bericht over de locatie en het programma.

Met vriendelijke groet, Wim Hagendijk

This is for the shadow on the content.