”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

12e nieuwsflits 14 februari 2011

De nieuwflits geeft informatie over De VoorsprongVocher, toespraak van minister Kamp, terugblik bijeenkomst 7 februari en de lopende zaken.

VoorsprongVoucher

De afgelopen 2 maanden is hard gewerkt aan de invulling van een projectplan. Tussen 5 oktober en 1 november 2010 zijn door diverse instanties, in totaal 40 projectplannen met het thema: Van Werk naar Werk bij het ministerie van SZW ingediend. Deze zijn beoordeeld en er zijn uiteindelijk 9 projectplannen goedgekeurd, waaronder het plan van VNO-NCW Midden, WerkendStedendriehoek en ACE de Vallei.

Kort samengevat omvat ons plan een stimuleringspremie van € 2.000,-- om een werknemer van een ander bedrijf, die 40 jaar of ouder is, in dienst te nemen en een inwerk- en/of scholingstraject aan te bieden. Deze VoorsprongVoucher is ook te gebruiken voor de begeleiding van een oudere werknemer die boventallig is verklaard en binnenkort de organisatie gaat verlaten. Zo wordt een outplacement traject voor 6 maanden ad € 5.000,-- in kosten teruggebracht naar € 3.000,-- en uw medewerker wordt begeleid naar mogelijk een nieuwe stap in zijn of haar loopbaan.

De uitgifte van vouchers is beperkt. We hebben toestemming om 100 vouchers in te zetten. Een werkgever kan er maximaal vijf claimen en dient binnen twee maanden de voucher ook daadwerkelijk in te zetten. Lukt dit niet dan komt deze voucher ‘vrij’ voor een nieuwe aanvraag.

Na vijf dagen zijn er nu ca. twintig vouchers geclaimd. U kunt alle informatie vinden op www.voorsprongvoucher.nl. Er geldt wel een beperking. Alleen werkgevers van de provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht en Flevoland kunnen gebruik maken van deze voucher.

Minister Kamp, namens ministerie SZW

Tijdens een bijeenkomst in Driebergen op woensdag 9 februari, waar ondermeer minister Kamp het woord voerde, zijn de negen projecten officieel van start gegaan. Uit zijn toespraak geef ik een aantal punten aan u door, zodat u kunt concluderen dat onze regionale samenwerking de komende jaren alleen maar belangrijker wordt en we elkaar nodig hebben.

Minister Kamp schetste de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Voor het eerst in onze geschiedenis begint duidelijk te worden dat we te maken krijgen (of hebben) met een krimpende beroepsbevolking. Wanneer het bedrijfsleven daar niet op inspeelt, ontstaat vroeg of laat de situatie dat vacatures niet worden ingevuld en dus niet aan de vraag van de klant kan worden voldaan. Klantontevredenheid geeft een slecht imago en het bedrijf heeft een probleem.

Verder zal door de krimp ook extra druk ontstaan op de loonontwikkeling, want de werkgever zal meer moeten gaan betalen om de medewerker binnen de organisatie te houden of te krijgen.

Voordelen zijn er voor groepen mensen die nu nog thuiszitten met een achterstand tot de arbeidsmarkt, denk aan nog meer vrouwen die aan het werk kunnen, immigranten, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en ouderen.

Het lijkt nu misschien nog een “ver van mijn bed show” maar de komende jaren gaat u mensen werven uit de hierboven genoemde groepen.

De overheid zal zich verder terugtrekken. Het UWV Werkplein wordt een digitaal centrum waar elke organisatie en elke werknemer kan zien welke kandidaten of vacatures beschikbaar zijn. De samenwerking met uitzendorganisaties en arbeidsmobiliteitcentra zal bewust gezocht worden. Alleen voor mensen zonder internet zal een casemanager beschikbaar blijven. Dit betekent dat in eerste instantie 30% van het huidige UWV-personeel boventallig zal worden. Minister Kamp streeft naar een compactere overheid.

Ons centrum kan de komende jaren een verbindende rol spelen bij de vraag van u, die de arbeidsmarkt vertegenwoordigt en de mogelijkheden en het aanbod van: -opleidingscentra zoals de Meerwaarde, ROC A12, CHE en de Universiteit - organisaties die mensen begeleiden - publieke organen zoals gemeenten

Bijeenkomst 7 februari en stand van zaken

Nog niet eerder verwelkomden we zoveel belangstellenden. De twee bijgevoegde foto’s geven een indruk van de belangstelling voor de sprekers en de netwerkborrel na afloop. Ook van buiten de regio toonden bedrijven en vertegenwoordigers van publieke organen hun belangstelling. Ik noem Henriëtte Sterken accountmanager MKB regio Oost, Toon Schepers bedrijfsadviseur UWV Arnhem, Jeroen Everhartz bedrijfsadviseur UWV Amersfoort. Verder waren onder andere wethouder Hélène Hullegie van Ede, vertegenwoordigers van gemeente Barneveld en Ede, Polynorm Bunschoten en ruim 80 anderen aanwezig.

De vier onderwerpen werden kort en krachtig gepresenteerd. In matchpoint live maakten we melding van ruim 100 vacatures die zichtbaar zijn op matchpoint van ACE de Vallei en ca 25 medewerkers, die op zoek zijn naar een baan. Krimpende beroepsbevolking?!

Inmiddels staan 119 bedrijven genoteerd op matchpoint. Deze maand zullen de facturen voor de deelnemersfee 2011 worden verzonden. Van ca. 75 deelnemers weten we dat ze lid zijn en een aantal deelnemers zullen we bellen met de vraag om actief lid te worden. Vervolgens kunnen we het bestand weer op orde brengen, zodat duidelijk wordt wie de echte deelnemers zijn. Dit wordt ook zichtbaar op de landelijke site www.lpwc.nl . Hier vindt u alle bedrijven die aangesloten zijn bij een centrum in ons land. Dit kan handig zijn als een medewerker van u verhuist naar een andere provincie en begeleiding zoekt bij het vinden van nieuw werk.

De voordelen van betaling van de deelnemersfee weet u. Een groot aantal deelnemers geeft ons centrum een belangrijke stem binnen de Food Valley. We worden hierdoor meer en meer betrokken bij de arbeidsmarktmobiliteit en als verbindende schakel gezien, zoals onderaan het artikel van minster Kamp is weergegeven.

Voor de volgende bijeenkomst van 21 maart zijn een aantal onderwerpen ingebracht. Strategisch personeelsmanagement, EVC trajecten opstarten binnen uw bedrijf, netwerkspel om elkaar beter te leren kennen ( de borrel is wat kort☺), de vervoersmobiliteit binnen de Valleiregio d.m.v. de e-fiets en e-scooter en de begeleiding van mensen met een gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid naar de arbeidsmarkt.

U kunt uw voorkeur opgeven per mail ([email protected] of [email protected]) tot 28 februari. Op dit moment zijn de meeste stemmen uitgebracht op het laatste onderwerp: De begeleiding van mensen met een gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid naar de arbeidsmarkt. Zonder dat we dit wisten sluit het naadloos aan op wat minister Kamp ons twee dagen later vertelde. Maar… de stemming kan de uitslag nog veranderen.

Ook kwam er het verzoek om meer interactie. De laatste drie bijeenkomsten hebben we variatie aangebracht door middel van een wisselend palet aan sprekers. Nu kunnen we bijvoorbeeld kiezen – bij bezoekersaantallen van >50 personen- om stellingen te bespreken in groepen van 10 personen onder leiding van een in- of opleider en deze plenair terug te koppelen. Een variant die mogelijk voldoet aan uw verzoek.

Student CHE Ede

Graag stellen wij Hanno van Harn, 2e jaars student van de CHE Ede, aan u voor. Hij gaat een onderzoek starten naar het opzetten van een regionale arbeidsmarktmonitor. Zoals u weet is in juni 2010 voor de gemeente Ede een eerste onderzoek afgerond door studenten van de CHE. Op grond van deze uitkomsten gaat hij nu verder bouwen aan een regionale arbeidsmarktmonitor. Eind juni 2011 zal hij de uitkomst van dit project presenteren en dit komt uiteraard tot uw beschikking. U kunt een vraag van hem verwachten voor een kort interview en/of deelname aan een enquête om op die manier gegevens te verzamelen en te verwerken. Wilt u hem helpen zodat we eind juni een goed leesbaar en werkbaar stuk informatie hebben? Bij voorbaat dank!

Projecten

Voor de volledigheid noemen we de projecten waaraan ACE de Vallei meewerkt in het kader van de regionale begeleiding van mensen tot de arbeidsmarkt. Project detailhandel: Circa 50 vacatures. Betrokken partijen: KCH, een opleider (?), gemeenten, uitzendorganisaties binnen onze providerboog. Project zorg: Circa 50 vacatures, betrokken partijen: ZorgenWerk Veluwe en Kruiswerk Project Werkcenter: Circa 25 vacatures, voornamelijk logistiek,magazijn en machinebediende via Werkcenter. Informatie over de genoemde projecten via ondergetekende.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is gepland op maandag 21 maart a.s. (begin van de lente☺). Na Wageningen en Bennekom zal nu Ede worden bezocht. We zijn bezig om de locatie vast te stellen. Het onderwerp wordt na 28 februari duidelijk en de interactie heeft de aandacht. Genoeg redenen om alvast vanaf 15.00 uur te blokken in uw agenda.

Met vriendelijke groet, Wim Hagendijk

This is for the shadow on the content.