”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

presentatie bij BIK, KvK en gem. Barneveld

Op uitnodiging van de BIK, Kvk en gem Barneveld gesproken in kasteel Schaffelaar

Aan bijna 100 belangstellenden (er was op 70 personen gerekend) is ons de gelegenheid geboden om het ACE te presenteren aan de aanwezige ondernemers. U vindt een verslag in de krant van 16 novenber. De Barneveldse krant. Het leverde weer een aantal nieuwe waardenvolle contacten op.

This is for the shadow on the content.