”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

10e Nieuwsflits

Vandaag is de 10e Nieuwsflits uitgekomen

Beste deelnemers en geïnteresseerden, Op veler verzoek hebben we de blauwe kleur waarop de tekst stond vermeld laten vallen. We onderzoeken de mogelijkheden om de informatie op 1 pagina te krijgen, waarbij u uitgenodigd wordt om te klikken op: Lees verder. Zover is het deze keer nog niet. Van kwantiteit naar kwaliteit: Ik merk op dat de providers bijna allemaal hun gegevens hebben ingevoerd. Voor de deel- nemers ligt er nog “huiswerk” te wachten. Er worden vacatures en medewerkers ingevoerd door onze administratie t.w. Marga Metselaar. Het bespaart u tijd en de kostprijs is laag namelijk € 5.00 euro per vacature of medewerk(st)er. Blijf vooral ook de vacatures bekijken. Mogelijk kent u iemand in uw bedrijf of kennissenkring die kan aansluiten. De Continental Banden Groep zoekt bijvoorbeeld 2 commerciële binnendienst medewerkers en Leertouwer een junior systeembeheerder. Zoekt u mee? Ik kom regelmatig advertenties tegen in regionale dagbladen en/of huis aan huisbladen van onze deelnemers met een vacaturevraag. Laten we deze ook kenbaar maken via onze site en laten we samen kijken of we invulling kunnen geven aan deze vraag. Wie weet heeft u het aanbod! Stand van zaken deelnemers: De vorige nieuwsflits vermeldde 37 deelnemers en 4 aspirant deelnemers. Bij de laatste groep wordt toegevoegd: de CHE in Ede , de Gelderhorst in Ede, Werkcenter in Ede en de Permar in Ede. Minstens 15 bedrijven staan nog in de wachtrij voor een presentatie van ACE. Het blijft dus goed gaan met de groei en de activiteiten van ons centrum. Inmiddels is er ook een intensievere samenwerking afgesproken met VNO-NCW waardoor er met een korting kan worden gewerkt op het deelnemersfee van ACE de Vallei voor de leden van VNO-NCW. (zie de bijlage, apart toegevoegd) Activiteiten: In samenwerking met andere centra van de provincie Gelderland is er een jobfinder begonnen. Zij werkt vanuit Apeldoorn en geeft aan wanneer er mogelijk een match gemaakt kan worden. Contacten verlopen vooralsnog via de consulenten. Ze heet: Kira-Maj Terpstra. Het project detailhandel waarvoor u kandidaten kunt aanmelden wordt nu besproken met een aantal winkeliersverenigingen. Op 5 oktober jl verscheen een bericht dat er subsidie wordt gegeven op projecten Werk naar Werk. Plannen moeten voor 1 november a.s. worden ingediend. Samen met de consulent van Werkend Stedendriehoek wordt thans gezocht naar een passend innovatief initiatief voor u als ondernemer. We bekijken bijvoorbeeld de mogelijkheid van een ouderenvoucher. Heeft u voor a.s. vrijdag een andere suggestie waar een ondernemer “blij”van wordt…. Laat het me weten! Verder wordt er gewerkt aan een concreet plan voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid (regionaal). Ook hier is subsidie voor beschikbaar. Zodra er meer inhoudelijk te vertellen valt, laat ik u dit weten! Helaas hebben we nog geen realistische aanvulling ontvangen van SBI Training en Advies over ons laatste onderwerp: Hoe zet ik een intern leerhuis op. Een aantal bedrijven heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een verdere verdieping en het kenniscentrum van de CHE (sector personeel en arbeid) wil nu bekijken hoe we hier invulling aan kunnen geven. Bent u ook geïnteresseerd? Meld u aan via [email protected] U weet –neem ik aan- dat studenten van de CHE graag een afstudeerproject voor u willen uitvoeren. Heeft u een idee voor uw bedrijf? Ook dat kan via [email protected] worden aangegeven. Ik maak Eén van onze deelnemers oriënteert zich op een samenwerking met andere bedrijven uit de sector om te komen tot het opzetten van een Techpool. In november wordt verder vergaderd over dit onderwerp. Nadere bijzonderheden over aansluiten en mogelijkheden zullen dan volgen. Werkend Stedendriehoek en Veluweportaal zijn ook betrokken als centra in dit project. Het aanbod van Bert Winterink (Menzis) om een secretaresseklas te verzorgen staat open. Hij zal daar op onze bijeenkomst van 25 oktober a.s. meer over vertellen. Ook nu is er weer een nieuwsbrief toegevoegd van L&M advies. Blijft voor een ieder toch een interessante en actuele materie. Bijeenkomst 25 oktober a.s. Een herinnering voor deze bijeenkomst. De uitnodiging is per mail ontvangen. Ook via Linkedin (o.a. groep ACEdeVallei, 0318samen en persoonlijk profiel) en dit levert thans een opgave op van 32 personen (26 bedrijven, organisaties of instellingen). Dit is nu al een prima resultaat,maar we missen er nog een aantal. Geef u alsnog op. Onze gastheer –de firma Leertouwer- wil dit uiteraard ook weten voor de catering en de netwerkborrel na afloop. Ik heb 50 personen uitgesproken dus wie wordt nummer 33 en volgende. Volgende bijeenkomst: Die staat voor 6 december op de agenda bij Menzis in Wageningen. We willen deze bijeenkomst afsluiten met een klein buffet als dank voor uw deelname, meedenken en doen. Het beloofd een interessant thema te worden waarbij het COLO (overkoepelde organisatie van alle kenniscentra) en het kenniscentrum van de CHE een inbreng hebben deze middag. Aan u de vraag die middag te reageren! Met vriendelijke groet, Wim Hagendijk

This is for the shadow on the content.