”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

8e nieuws flits is uit!

De 8e nieuwsflits met wetenwaardigheden over de voortgang van ACE de Vallei is weer uit.

Van Kwantiteit naar Kwaliteit.De afgelopen maanden hebben we besteed aan het werven van deelnemers, een nieuw matchingssyteem organiseren, enkele matches geregeld en bijeenkomsten georganiseerd. Tijd voor de volgende stap waar we u hulp bij nodig hebben. De kwaliteitsstap. Bijvoorbeeld: update uw bedrijfsgegevens, logo en contactgegevens binnen het matchingssysteem en voer een (re-integratie)medewerker, vacature of vensterbankklus op. Een vensterbankklus is een opdracht voor een medewerker die moet re-integreren maar dat niet bij zijn eigen bedrijf kan doen. U kunt hierbij denken aan een paar handjes extra voor het opschonen van uw archief, administratie, organiseren van een evenement etc. Een klus waarvan u denkt: daar zou ik de komende maanden wel enige hulp bij kunnen gebruiken. Probeer het eens aan te geven in het systeem! Stand van zaken: Zoals een aantal van u gemerkt heeft zijn we als bestuur begonnen met inventariseren. Wie doet er nu mee of wie heeft veel interesse en hakt de knoop eind augustus door? Het levert een stand op van 31 bedrijven die nu actief meedoen en 40 bedrijven die eind augustus hun besluit kenbaar maken. Met deze 30 bedrijven zijn er ca. 22.000 werknemers betrokken bij het ACE de Vallei. De 32 bedrijven zijn: Agri Retail Kwink kinderopvang Pors de Ridder Bureau 1900 Lantor BV Randstad de Vallei Continental Banden Groep Leertouwer ROC A12 Deli XL Menzis ROM BV Emmerson MOBA BV Schaeffler Nederland BV. Gemeente Barneveld Opella Toyota industries Gemeente Ede Orlaco Van de Haar groep Gemeente Wageningen St. Ons Bedrijf Van de Berg installateurs Icare Perspectief groep Ede Van Haberden accountants IW4 Pokon Naturado Van Maanen transport Afvalcombinatie de Vallei Virbac Barneveld Dan zijn er dus nog 39 bedrijven waarvan we hopen dat ze bij het zien van deze lijst denken: Natuurlijk gaan we ook mee doen. Je zit er tenslotte ook niet je hele leven aan vast!☺ Deze bedrijven zijn: ABNAMRO, Annie Connect, Bam Techniek,,BDU, Bert Stemerdink automobielen,Broekhuis groep Brezan, Briljantgroep, Bruil , CHE, Codi, De Gelderhorst, De Meerwaarde, De Nooij, Friesland Campina,,HS Group, Intratuin Barneveld, ITN, Itolang, NNEurop, NIZO, OBM Groep, Permar, PTC plus, RABO Ede, RABO Barneveld, Ricoh Rozelaar, RST Zorg, Unive, Vink, Voorwerk Ede, VVV Ede, Waaijenberg, Werkcenter, Woonstede, ZGV Zorgcentrum Nebo, Zorggroep Charim, Vallei Autogroep. Het is heel goed mogelijk dat u elkaar kent en als dit zo is laten we dan gezamenlijk verder gaan. Dit brengt me namelijk op het volgende onderwerp: Activiteiten: -3e jaars studenten van CHE Ede Personeel en Arbeid hebben een werkopdracht uitgevoerd om een arbeidsmonitor van Ede te maken, met de onderliggende vraag: Hoe plaatsbaar is de 45 plusser? Het rapport is digitaal beschikbaar en het plan ligt er om in september een vervolg te geven middels een afstudeeropdracht voor een 4e jaars student. Interessant voor de HRM/P&O-er. U kunt dit rapport opvragen via info&acedevallei.nl -Het 2e gesprek met de binnenstadsmanagers is geweest in het kader van de werkgelegenheid in de Detailhandel/horeca. September willen we starten met een pilot van 5 kandidaten. Heeft u medewerkers die willen veranderen/extern re-integreren richting deze sector dan kunt u dit opgeven. Vervolgens willen we met een tweede groep van start gaan en naast een baangarantie ook een opleiding MBO 2 niveau aanbieden. Deze informatie ontvangt u nog. -Twee bedrijven t.w. Agri Retail (Ede) en Continantal Banden Groep (Barneveld) zijn met elkaar in gesprek gegaan over het opzetten van een intern leerhuis. Deze vraag leeft bij meer bedrijven en we zijn op zoek naar iemand die op de bijeenkomst in september hier meer over kan vertellen. Het initiatief van deze twee bedrijven om zo met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp via dit netwerk wordt door ons zeer gewaardeerd. In september houden we u op de hoogte van deze ontwikkeling. De inleider is inmiddels gevonden! -Er zijn een aantal succesvolle matches geweest en de kosten waren…….nihil. Probeer het eens en neem contact op met Teun en/of Wim. U zult ervaren dat echt niet alles doorberekend wordt. Volgende bijeenkomst De volgende bijeenkomst staat gepland op 6 september. Inloop 15.00 uur, start 15.30 uur. Locatie: we zijn bezig bij een grote bloemenveiling. Inhoud: bedrijfspresentatie, welkom, onderwerp: opzetten leerhuis door SBI Training en advies uit Doorn, inbreng UWV, live matchen en de netwerkborrel om ca. 17.00 uur. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht. Nieuwe leden: De afgelopen maand mochten we ICARE (onderdeel van Espria) verwelkomen evenals De Perspectief groep. Perspectief begeleidt o.a. bij ziekteverzuim. Icare neemt Kruiswerk West Veluwe over en biedt goede kandidaten aan zoals: administratieve medewerkers, personeelsmedewerkers, teamleiders,technische medewerkers facilitair, zorgcentralisten en andere functie. Hou de matchingssite in de gaten of informeer bij Teun en Wim. Mogelijk kunnen we een match realiseren. Net op de valreep het formulier van Afvalcombinatie de Vallei! Met dank en welkom. Komkommer- of vakantietijd Geldt ook voor het ACE. De email van [email protected] wordt uigelezen door Teun Tieland. Indien noodzakelijk onderneemt hij actie. Hij kan tevens muteren binnen het matchingssyteem. Wim Hagendijk pakt de draad na 24 augustus weer op. Een ieder een fijne tijd en een gezonde en uitgeruste terugkeer op de werkplek! Met vriendelijke groet, Wim Hagendijk

This is for the shadow on the content.