”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Uitnodiging bijeenkomst op 3 juni 2014

Beste leden, aspirant leden en belangstellenden,

We nodigen u en uw introducé ook nu weer van harte uit voor onze bijeenkomst op dinsdagmiddag 3 juni. Deze keer zijn we te gast bij Permar, Horaplantsoen 2, 6717 LT EDE (zie www.permar.nl).
Het hoofdthema voor deze middag is:
Ketensamenwerking Wageningen
samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid

In Wageningen is in 2013 gestart met het project “Ketensamenwerking voor jongeren uit Wageningen”. Het gaat vooral om jongeren die bij meerdere instanties cliënt zijn en waar samenwerking tussen die instanties de efficiency en effectiviteit van de gezamenlijke dienstverlening vergroot. Het doel is om de jongere (weer) mee laten doen in de samenleving en de zelfredzaamheid te vergroten. Mooiste resultaat is een betaalde baan. Werkt dit principe, heeft het gunstige gevolgen voor de arbeidsmarkt en kunnen deze partijen samenwerken? En kunnen ACE leden bijdragen aan of profijt hebben van een dergelijke samenwerking?

Op 3 juni geeft Mike Louis, projectleider ketensamenwerking, een presentatie over de ontwikkelingen in het project. Ook zal Jan van Neerbos ‘weetjes met betrekking tot dienstverlening UWV aan werkgevers’ toelichten.
Aansluitend zal Hans Strunk, manager Participatiebedrijf, een toelichting geven op de activiteiten van Permar.
Aansluitend wordt een aantal kandidaten in het kader ‘van werk naar werk’ gepresenteerd.
De bijeenkomst wordt, zoals gebruikelijk, afgesloten met een netwerkborrel, waar onder het genot van een drankje de onderlinge banden kunnen worden aangehaald of versterkt.

Programma 3 juni 2014

15.00 uur Inloop
15.30 uur Opening door bestuur ACE De Vallei
15.35 uur Presentaties:
15.55 uur ketensamenwerking
16.20 uur dienstverlening UWV
16.40 uur activiteiten Permar
17.00 uur Netwerken onder het genot van een drankje

Meld u vóór 30 mei aan via [email protected]
Noteert u ook vast de overige bijeenkomsten voor 2014: 25 september en 18 november.

This is for the shadow on the content.