”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Matchverhalen

We hebben het artikel opgenomen wat is verschenen in het
blad Ondernemersbelangen WERV van juni 2010.

Het succes ligt om de hoek

Successen moet je vieren. Dat weet iedere ondernemer. Zulke momenten verhogen het werkplezier. Voor u als ondernemer, maar ook voor uw werknemers.
Arbeidsmobiliteitscentrum De Vallei bestaat ruim
driekwart jaar en heeft inmiddels successen geboekt. Iets wat we graag met u delen. Hebt u boventallig personeel? Zoekt u juist een medewerker? Wie weet vindt u de succesvolle werkgever of kandidaat om de hoek. Letterlijk!

Even voorstellen
“Wat biedt ACE De Vallei mij als ondernemer?”
Een terechte vraag. Arbeidsmobiliteitcentrum
(ACE) De Vallei brengt vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt bij elkaar. De prioriteit hiervoor ligt
bij organisaties uit de Valleiregio. Ook faciliteert
het centrum kennisuitwisseling en creëert zo
een dynamisch en actief netwerk. Voor alle
soorten bedrijven, van uw zakelijke buurman,
maar ook voor u.

Webportal
“Waar kan ik als ondernemer terecht met mijn
arbeidsvraag en –aanbod?” Op de website van
ACE De Vallei is een matchpoint beschikbaar,
waar vraag en aanbod snel en overzichtelijk
bij elkaar komen. U als ondernemer krijgt
een inlogcode voor dit webportal om te zien
welke bedrijven participeren en wat de huidige
vacatures zijn. U kunt ook zelf een kandidaat of
vacature plaatsen of één van onze consultants
inschakelen om te zoeken naar een geschikte
kandidaat of vacature.

Successen
“Ben ik proefkonijn of zijn collega-ondernemers
uit de Valleiregio mij voorgegaan?” Er zijn al
vele succesvolle matches gepasseerd dankzij
het uitgebreide netwerk. Rabobank zocht een
aantal kredietcontroleurs. Dat vereist uitgebreide
kennis en werkervaring. Via ACE De Vallei
kon één kredietcontroleur worden aangemeld.
Via het netwerk kon verder een stekmonteur aan
de slag, alsook een administratief medewerker.
Soms lag de match letterlijk om de hoek.
Medewerkers over?
“Ik heb te weinig werk voor één van mijn
medewerkers. Wat nu?” Meld u bij ACE De Vallei
en wij zorgen voor een succesvolle match.

Een voorbeeld: BAM Techniek in Veenendaal is
op zoek naar hoogwaardig elektrotechnisch
personeel. Is in uw bedrijf zo’n medewerker
boventallig? Neem contact met ons op!

Meer weten?
Benieuwd wat ACE De Vallei voor u kan
betekenen? Neem gerust contact op met
Wim Hagendijk, consulent voor ACE De Vallei.

Arbeidsmobiliteitscentrum De Vallei
Wim Hagendijk
M 06 - 50 86 63 66
Teun Tieland
M 06 - 50 85 83 18
[email protected]ACEdevallei.nl
www.ACEdevallei.nlOp zoek naar minimaal 6 en maximaal 25 personen

Cor Franz van Werkcenter Ede, verzocht ACE de Vallei zijn vraag om met spoed 6 mensen aan te leveren voor werkervaringsplaatsen en een instroom tot maximaal 25 personen te coordineren.

Beste mensen,Een groep van 16 personen ontvangt deze mail omdat ik via Werkcenter Ede de vraag kreeg
dit te coördineren en jullie (en degene over wie jullie leiding geven) bezig zijn met mensen uit deze twee doelgroepen. Het zou mooi zijn als
we via verschillende kanalen hem kunnen helpen en de publiciteit in kunnen met deze samenwerking
op zijn vraag.
Maar niet alleen hem help je, maar vooral de mensen die nu thuis op de bank zitten.Hier komt de vraag:Onderwerp: 6 werkervaringsplaatsen per direct in te vullen. Nu de mensen nog!Werkcenter Ede heeft per direct en met spoed 3 werkervaringsplaatsen extern in te vullen vanuit de doelgroep "niet willers" en "niet kunners",
maar heeft deze mensen niet op ” voorraad “ ☺. Met een optie (als dit lukt) voor nog eens 6 plekken.
als machinebediende,productiewerk, waarbij ook neventaken zijn in magazijn en transport.
Deze plekken zijn in Nijkerk,Barneveld en Ede.Door hun zeer succesvolle uitstroom zijn er sowieso 25 plaatsen beschikbaar binnen Werkcenter
Cor maakt met iedereen maatwerkafspraken, regelt de begeleiding en uitplaatsing van
trajectmedewerkers. Diegene die Cor niet zo goed kennen raad ik aan met hem in gesprek
te gaan voor de mogelijkheden.
Het is mogelijk dat ook uw bedrijf deze doelgroep begeleidt. Maar het motto van ons centrum
is samenwerken en deze samenwerking zoekt Cor op door middel van deze oproep.Kortom: ook het begeleidingsbedrijf/school/organisatie kan via Cor mensen aanleveren voor deze werkervaringsplaatsen!Omdat de nood hoog is voor wat betreft de 6 werkervaringsplaatsen heb ik afgesproken dat
U direct met hem kunt bellen voor het maken van een afspraak op Tel: 0318-643530 of Mob: 06-55308144Uiteraard kunt u ook mij benaderen via 06-29026065 of per mail (replay)Cor en ik wachten met spanning af. We horen geluiden dat jongeren (en ouderen) uit deze doelgroep
in beeld zijn en thuis zitten, dus dit moet toch lukken! We hebben voor de eerste 25 mensen mogelijkheden in de Valleiregio.Bewust betrekken we ook onze collega’s van poortwachtercentra Amersfoort/Hilversum en Veluweportaal (Harderwijk)
erbij omdat de reisafstand geen enkel beletsel kan zijn. Willen de consulenten dit ook binnen hun centra aan
betrokken partijen doorgeven? In dit geval herhaal ik onze visie nog maar eens:
Denk in mogelijkheden en vooral: Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!
Laten we niet 25 mensen thuis zitten, de uitkering ontvangen, niks doen…maar aan de slag! De mobiliteitscentra
hebben de mogelijkheden in de samenwerking!Het uiteindelijke resultaat wordt nog gepubliceerd, maar de eerste contacten zijn gelegd, zo begreep ik van CorMet vriendelijke groet
Wim Hagendijk


This is for the shadow on the content.