”Mijn drijfveer? Mensen of teams in beweging zetten door ze met elkaar te verbinden.“

Wim Hagendijk consulent ACE de Vallei
This is for the shadow on the content.

Arbeidsmobiliteitcentrum

Het netwerkorgaan voor P&O-ers in Ede, het Edes Bedrijven Overleg (EBO) ontstond in 2002 op initiatief van de gemeente Ede. In samenwerking met de landelijke Poortwachtercentra van Kroon op het Werk waarvan minister Donner initiatiefnemer is, heeft het EBO zich doorontwikkeld tot ACE De Vallei.

Een belangrijke verandering hierbij is dat ACE De Vallei zich richt op regio De Vallei. Een brede regio staat garant voor een groter bereik en meer effectiviteit. ACE De Vallei vervult een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Consulenten houden zich bezig met het vinden van een succesvolle match, voor zowel werkgever als werknemer. Daarnaast heeft ACE De Vallei een regionale netwerkfunctie. Zo kunnen bedrijven elkaar en zichzelf versterken door het delen van kennis.

Initiatiefnemers van de doorontwikkeling zijn:
- Edes Bedrijven Overleg (EBO)
- Stichting Kroon op het Werk
- VNO-NCW Valleiregio

Samen met verschillende bedrijven en ondernemingsverenigingen uit regio de Vallei, zorgen zij voor een breed draagvlak bij een grote achterban.

Wim Hagendijk, consulent van ACE De Vallei: “Een belangrijk voordeel van dit initiatief is dat bedrijven veel kosten kunnen besparen. Zo is het bijvoorbeeld niet direct nodig om een werving- en selectietraject te starten, zijn er geen kosten voor personeelsadvertenties en blijven werknemers in dezelfde regio aan het werk.”

This is for the shadow on the content.